Velkommen > Kontakt

Kontakt

Operaforeningen adresse:
Fløng operaforening
Askevang 62
DK 2640 Hedehusene

e-mail: opera@mail.dk    

Giro           ( 01)               1 672 7687
Bank        4448          001 672 7687

Ønsker du at melde dig ind i foreningen, beder vi om, at du sender en mail.
Skriv navn - adresse - telefonnr og evt. e-mail.
Ãrlig kontingent 150,- + indmeldelsesgebyr 50,- indbetales til foreningens konto.

 

Fløng Operaforening
Home