Velkommen > Generalforsamlinger > 2010

2010

Beretning

Referat

Regnskab

Billeder fra årets generalforsamling
Per Fuhrmann gør klar til diasshow med årets aktiviteter

BestyrelsenMedlemmerne lytter til beretningen

En fantastisk oplevelse

Ernst Sondum Dalsgarð             Merete Sveistrup           Vagn Sørensen

Fløng Operaforening
Home