Velkommen > Generalforsamlinger > 2009

2009

Beretning 

Referat

Regnskab

Billeder fra generalforsamlingen


Diasshow fra foreningens aktiviteter


Guido Paevatalu


En velfortjent hyldest til Niels Jørgen Riis - Torben Pedersen -Guido Paevatalu


Lis Algran og Anette Fuhrmann har travlt i køkkenet.

 

 

 

Fløng Operaforening
Home